Image

Artırılmış
Gerçeklik

Sanal
Gerçeklik

Karma
Gerçeklik

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Artırılmış Gerçeklik

İçinde yaşadığımız dünyanın ve çevrenin bilgisayar kaynaklı aygıt ve uygulamalarla desteklenmesine Augmented Reality (AR); yani artırılmış gerçeklik denir. Gerçek dünyaya ait unsurların sanal nesneler ile zenginleştirilmesi ve bunların gerçeklikte görüntülenmesinden oluşur. Gerçek zamanlı ve etkileşimli bir öğrenme deneyimi sunar.

Sanal Gerçeklik

Virtual Reality (VR) yani sanal gerçeklik, bilgisayar kaynaklı üç boyutlu ortamların türlü ekipmanlar aracılığıyla deneyimlenmesidir. Sanal gerçeklikle, kullanıcının modellenmiş gerçekliğe uyum sağlaması ve deneyiminden tam verim alması sağlanır. Gerçekçi simülasyonlar, benzersiz bir öğrenim deneyimi yaratır.

Karma Gerçeklik

Sanal Gerçeklik ve Artırılmış Gerçekliği birleştirerek, sanal nesnelere gerçek dünyada müdahale edebilme olanağı sunulmasına Mixed Reality (MR); yani Karma Gerçeklik denir. Sanal ortamı kullanıcının doğal alanına taşıyarak, bu iki ortamın birlikte deneyimlenebilmesini sağlar. Kullanıcıların sanal nesneler ile gerçekçi deneyimler yaşaması sağlanır.